İshal

/İshal
İshal 2018-05-31T09:12:38+00:00

Dünya Sağlık Örgütü, ishali 24 saat içinde üçten fazla normalden daha yumuşak veya sulu dışkılama olarak tanımlamaktadır. Dünyada her yıl beş yaş altındaki çocuklarda yaklaşık bir milyar ishal vakası görülmektedir. Ne yazık ki görülen ishallerin bazıları ölümle sonuçlanmaktadır. Ölümlerin büyük çoğunluğu (%80) iki yaş altında görülmekte ve akut dehidratasyon (su kaybı) en sık ölüm nedeni olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde çocuklar yılda ortalama üç defa ishal olmaktadır. İshal gelişmiş ülkeler için de bir sorun olmaya devam etmektedir.

Çocuklarda akut ı̇shal nedenlerı̇ :

İshaller enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan sebepler olarak ikiye ayrılır. Enfeksiyöz ishaller bakteri, viral, parazitik olabilir. En sık görülen sebebi viraldir. Ayrıca aşağıdaki listeden de yararlanabilirsiniz.

 • Antibiyotik kullanımı
 • Hijyenik koşulların yetersizliği
 • Annelerin kişisel hijyen bilgilerinin olmaması
 • Dengesiz beslenme
 • İlk 4-6 ayda sadece anne sütü ile beslenmeme
 • Biberon ve emzik kullanımı
 • Mevsimsel özellikler (yaz aylarında bakteriyel ishaller, tüm yıl ve özellikle kış aylarında rotavirüs)
 • Sosyoekonomik düzeyin kötü olması ve alt yapı yetersizliği
 • Farklı iklim bölgelerine seyahat
 • Çölyak hastalığı gibi metabolik bozukluklar
 • İnek sütü proteinine karşı intolerans
 • Her türlü stres

Detaylı bilgi için

Detaylı bilgi için

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın